Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  

 

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Oświęcim konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdą Państwo tutaj.


___________________________________________________________

     

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes  lub od 9 czerwca 2011 roku Profilem Zaufanym (więcej informacji na temat Profilu Zaufanego)

2. Akceptowalne formaty załączników to:
     a) DOC, RTF
     b) XLS
     c) CSV
     d) TXT
     e) GIF, TIF, BMP, JPG
     f) PDF
     g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

___________________________________________________________

 

 

Adres skrytki: /p361lsea7j/SkrytkaESP

 

 

2014-01-03

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:

Zalogować się na e-PUAP.

Z alfabetycznej listy spraw wybrać: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Następnie w sekcji "Gdzie chcesz załatwić sprawę" wybrać "Przejdź do formularza".

Przejść do sekcji "Treść dokumentu - Ustaw/zmień adresata" i wprowadzić Urząd Gminy Oświęcim.

Z listy poniżej należy wybrać odpowiedniego adresata czyli Urząd Gminy Oświęcim, a następnie nacisnąć przycisk "Zaadresuj".

Nastąpi zmiana domyślnego adresata z "MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI" na URZĄD GMINY OŚWIĘCIM.

Prawidłowo wypełnić formularz i ewentualnie dodać załączniki.

Wysłać do Urzędu Gminy Oświęcim.