Broszkowice - Marszałek Województwa o wałach w Broszkowicach

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa przyjął zaproszenie Wójt Gminy Oświęcim Małgorzaty Grzywa oraz mieszkańców Broszkowic, przybywając 8 lipca br. do Urzędu Gminy Oświęcim, gdzie odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego sołectwa Broszkowice ...

 

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa przyjął zaproszenie Wójt Gminy Oświęcim Małgorzaty Grzywa oraz mieszkańców Broszkowic, przybywając 8 lipca br. do Urzędu Gminy Oświęcim, gdzie odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego sołectwa Broszkowice. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, sołtys Broszkowic Marian Gołąb i przedstawiciele Rady Sołeckiej Broszkowic.


W trakcie spotkania omówiono szczegółowo obecną sytuację związaną z ochroną przeciwpowodziową w kontekście planowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zadań inwestycyjnych, jak również działalności polegającej na eksploatacji materiału żwirowego z koryta rzeki Wisły.

 

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na długotrwałe procedury prawne, mające wpływ na znaczące przedłużanie się procesu inwestycyjnego, którego efektem ma być poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Broszkowic poprzez modernizację istniejących obwałowań.

 

Spotkanie zakończyło się optymistycznym akcentem, bowiem w jego podsumowaniu mieszkańcy oraz wójt gminy usłyszeli informację, że w roku bieżącym administrator wałów przeciwpowodziowych, zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 0+663,5 oraz na sporządzenie dokumentacji projektowej na rozbudowę lewego wału rzeki Soły w km 0+000 – 0+447 w msc. Broszkowice gm. Oświęcim. Planowany termin zakończenia prac projektowych to listopad 2013 r. Rozbudowa przedmiotowych wałów planowana jest w ramach Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły, a szacowana wartość robót to ok. 8 700,0 tys. zł.

 

Ze swej strony Marszałek Województwa zadeklarował wsparcie w szybkiej realizacji inwestycji.

 

 

Tagi

GALERIA