Zebranie wiejskie, 14 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 14 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Zgodnie z propozycją przedstawioną przez sołtys Annę Sporysz przeznaczono 30 tys. zł na materiały do budowy chodnika i remontu nawierzchni w centrum wsi (na przystanku, przy krzyżu i placu zabaw oraz przy remizie). Kuchnia w domu ludowym zostanie natomiast wyposażona w piec konwekcyjny, na co zabezpieczono 6,5 tys.

 

Mieszkanki Broszkowic, wykorzystując obecność dzielnicowego, zapytały, czy można spacerować ścieżką rowerową na wale w kierunku oświęcimskiego osiedla Błonie, są bowiem strofowane przez rowerzystów. Według wyjaśnień policjanta ponieważ nie ma traktu pieszego, rowerzyści mają pierwszeństwo na ścieżce. Uczestnicy zebrania zwrócili też uwagę mundurowego na niedozwolone praktyki parkowania za wałem, nad Sołą.

 

Formalności związane z przejęciem przez gminę gruntów pod ulicą Jodłową są w toku, poinformował wójt Mirosław Smolarek. Powtórzył też za panią sołtys, że interwencje w sprawie słupów energetycznych nie przynoszą efektów, bo według Tauronu ich stan jest zadowalający. Wójt opowiedział też o rozpoczętej tego lata rozbudowie szkoły w Babicach, w której uczą się mali broszkowiczanie.

 

Obecni na zebraniu rodzice zwrócili uwagę na rosnące koszty nauki i opieki w Niepublicznym Przedszkolu Smyk. Od września wzrosły opłaty, a z początkiem pandemii placówka w Babicach przestała dowozić przedszkolaki z Broszkowic (trzeba zaznaczyć, że wcześniej zapewniała transport w geście dobrej woli, nie mając takiego obowiązku). Zastępca wójta Halina Musiał poinformowała, że każdy rodzic sześciolatka może się zwrócić do gminy o zwrot kosztów dowozu do przedszkola.

 

Zdaniem uczestniczek zebrania potrzebny jest chodnik wzdłuż ulicy Krakowskiej. Wójt Smolarek stwierdził, że powiat (zarządca tej drogi) nie jest zainteresowany taką inwestycją, co wywołało oburzenie pań wskazujących, że "wszędzie są budowane chodniki i drogi". Wydaje się jednak, że wyjaśnienia wójta ("składamy wnioski do wszystkich ogłaszanych programów") nie uspokoiły emocji. W dyskusji wyrażono też opinię, że szwankuje informowanie o sprawach wsi. Według jednej z mieszkanek zaradziłaby temu strona internetowa sołectwa i więcej tablic informacyjnych.

 

Na niesprawne urządzenia melioracyjne zwrócili uwagę właściciele nieruchomości przy ul. św. Medarda. Interwencje w spółkach wodnych nie przyniosły skutku. Wójt Smolarek zobowiązał sołtys Annę Sporysz do zorganizowania wizji w terenie (już po zebraniu zaplanowano ją na 5 października). Gorącym tematem są też wysokie koszty kanalizacji sanitarnej. Na zebraniu zaproponowano powołanie zespołu, który zbierze informacje, jakie są różnice w opłatach za ścieki i w podatku od nieruchomości ponoszonych przez mieszkańców gminy i miasta Oświęcim.

 

Odwodnienie posesji przy ulicy Św. Medarda i zespół ds. cen mediów zostały zapisane we wnioskach formalnych. Kolejne zgłoszone w nich problemy to doświetlenie ul. Św. Medarda, kontrola budynków nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej, udrożnienie studzienki obok remizy, uporządkowanie terenu nad Sołą należącego do spółki pastwiskowej, wymiana eternitowego pokrycia dachu remizy i wyczyszczenie korytek ściekowych wzdłuż ulic Jodłowej, Klubowej i Zgodnej.

 

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach, a także sprawozdanie sołtysa z działalności w ostatnim okresie zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi