Broszkowice: odbiór inwestycji w Domu Ludowym

Sala widowiskowa Domu Ludowego została zmodernizowana. Roboty rozpoczęte pod koniec marca trwały do końca maja. Inwestycja została odebrana 14 czerwca.

Prócz prac rozbiórkowych i demontażowych wykonano zbrojenia ścian wewnętrznych oraz dodatkowe zbrojenie w miejscach pęknięć, a także nowe tynki ścian. Wyremontowano podłogę, zamontowano sufit podwieszany, wymieniono drzwi zewnętrzne, zmodernizowano instalację elektryczną i wykonano roboty wykończeniowe. W ramach robót dodatkowych wyremontowano schody zewnętrzne wraz z balustradą (z tyłu budynku).


14 czerwca wójt Mirosław Smolarek, sołtys Anna Sporysz i radna Emilia Turza podpisali protokół odbioru robót. Umowa zawarta z wykonawcą opiewała na kwotę ok. 130 tys. złotych. W Domu Ludowym powstanie też Izba Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oświęcim. Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Tytuł projektu: Modernizacja sali widowiskowej w Domu Ludowym w Broszkowicach wraz z utworzeniem Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oświęcim.


Cel projektu: Poprawa dostępu do lokalnych zasobów kultury oraz ochrona i promocja zasobów dziedzictwa lokalnego poprzez modernizację sali widowiskowej w budynku Domu Ludowego w Broszkowicach wraz z utworzeniem Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oświęcim. Cel zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

 


GALERIA