Rusza rozbudowa wałów w Broszkowicach

Ruszają prace nad zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, które obejmą m.in. rozbudowę wałów wzdłuż Wisły na północno-zachodnich obrzeżach gminy Oświęcim. W Broszkowicach 7 marca miało miejsce symboliczne wbicie łopaty i przekazanie terenu budowy wykonawcy.

Inwestycja będzie realizowana do 2021 roku w powiatach oświęcimskim i chrzanowskim przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jedno z zadań polega na rozbudowie wałów w Broszkowicach: 750 metrów wzdłuż Wisły i prawie 450 wzdłuż Soły. W lutym br. Wody Polskie zawarły umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą. 7 marca przekazano mu teren budowy.


Kolejne zadanie inwestycyjne obejmie rozbudowę obwałowań Wisły o łącznej długości ponad dwóch kilometrów wraz z modernizacją śluz i przepustów. Dzięki temu bezpieczniejsi będą mieszkańcy Harmęż, Pław, Brzezinki i Babic.


Planowana wartość wszystkich prac, które zostaną zrealizowane na terenie powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego to ponad 80 mln złotych. W tej kwocie ponad 66 mln to środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

7 marca 2019 r. Przekazanie terenu budowy w Broszkowicach. Gminę Oświęcim reprezentowali: radna Emilia Turza (druga od lewej), sołtys Anna Sporysz (trzecia od lewej) i sekretarz Gminy Robert Dziuba (drugi od prawej).