Boisko w Broszkowicach

W Broszkowicach między budynkiem LKS-u a wałami powstaje teren rekreacyjny. Zakończono pierwszy etap prac – za ponad 21 tys. złotych powstało boisko, na którym w przyszłym roku będzie można zagrać w siatkówkę.

W ramach prac związanych z budową boiska wykonano roboty ziemne, a następnie podbudowę z kruszywa, która została przykryta warstwą piasku. Obiekt jest zabezpieczony obrzeżami i wyposażony w tuleje do montażu słupów. Adaptacja terenu przy broszkowickim LKS-ie będzie kontynuowana w kolejnych latach.


Roboty zrealizowane w ramach pierwszego etapu tej inwestycji zostały sfinansowane ze środków sołectwa Broszkowice. 29 listopada protokół odbioru podpisali wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz i jego zastępca Bartłomiej Bąk oraz reprezentujące Broszkowice sołtys Anna Sporysz i radna Emilia Turza.

GALERIA