Broszkowice: Ul. św. Medarda zmodernizowana

Odcinek ulicy o długości ok. 150 m, od końca nawierzchni asfaltobetonowej został zmodernizowany. Mieszkańcy położonych przy ulicy św. Medarda domów zyskali wygodny i bezpieczny dojazd do posesji.

Na gruntowej i do niedawna pełnej dziur drodze wykonano nawierzchnię tłuczniową o grubości warstw konstrukcyjnych 40 cm separowanych geowłókniną. Koszt tej inwestycji to ok. 65 tys. złotych.


7 listopada protokół odbioru robót został podpisany przez wójta Gminy Oświęcim Alberta Bartosza, sołtys Annę Sporysz i radną Emilię Turzę.

GALERIA