Wyniki wyszukiwania dla frazy: rozbudowa

Wycieczka do Krakowa i Rudna

Środa, 15 lipca 2020 14 lipca 2020 roku dzieci i młodzież terenu Gminy Oświęcim uczestniczyli we wspaniałej wycieczce do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Celem wycieczki była obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą, zainteresowanie dzieci różnorodnością gatunków świata zwierząt,

Zaborze: rozbudowa skrzyżowania na obwodnicy

Czwartek, 18 czerwca 2020 18 czerwca rozpoczyna się rozbudowa skrzyżowania ulic Jezioro, Porębskiej i Chemików (obwodnica) w Zaborzu. W trakcie prac ruch na obwodnicy (DK44), na odcinku 300 metrów odbywał się będzie tylko jednym pasem.

Informacja Wojewody Małopolskiego

Środa, 8 kwietnia 2020 Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 marca 2020 r. decyzji Nr 13/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.137.2019.PZ o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odc. nr 2 od km 11,850 do km 24,053.

Zebranie wiejskie w Rajsku – relacja

Sobota, 14 marca 2020 Najważniejsza sprawa, o której dyskutowali mieszkańcy 25 lutego, to pierwsza "nitka" kanalizacji sanitarnej, której budowa jest planowana na lata 2021-2022.

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych przed czasem

Piątek, 4 października 2019 3 października podczas specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora rozwiała obawy co do rozbudowy wałów w Węźle Oświęcimskim – m.in w Broszkowicach i Pławach.

Obwieszczenie wojewody małopolskiego

Piątek, 20 września 2019 Wojewoda małopolski zawiadamia, że w dniu 17 września została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową nr 1897K w km 57+719.51 wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejsc

Wojewoda Małopolski zawiadamia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wtorek, 27 sierpnia 2019 Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku od km. 27,587 do km 29,840

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wtorek, 13 sierpnia 2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku nr 2 od km ok. 11,850 do km ok. 24,053.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Środa, 26 czerwca 2019 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019 r. wydał postanowienie znak: WI-IX.7820.1.57.2018.HD oraz decyzję Nr 21/2019, znak: WI-XI.7820.1.57.2018.HD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczące inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. B

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Czwartek, 21 marca 2019 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 marca 2019 r. zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową nr 1897K w km 57+719.51 w